מספר טלפון


5753701 - 03 טופל ישי יהלומן
5753703 - 03 בלום (סימה ומנחם (מיינהולד
5753704 - 03 לוי אהרון ומטי
5753705 - 03 גרינברג יפה ונתן
5753706 - 03 פרדו דבורה
5753707 - 03 פרדו אברהם ומרים