מספר טלפון


5753710 - 03 גלית אציל
5753712 - 03 בצלאל אליהו
5753713 - 03 גולדן קי יהלומים בע"מ
5753714 - 03 כתבן יואל
5753715 - 03 מזון יצחק ודוריה
5753716 - 03 הלית גולדברג
5753717 - 03 שנול מאיר קבלן בנין
5753718 - 03 חדד יצחק