מספר טלפון


5753772 - 03 דוויק שלמה
5753774 - 03 מלכה וינקו סירדינג
5753776 - 03 ארמון מ
5753777 - 03 תלמה ילין תיכון עיוני במגמות אמנותיות
5753777 - 03 תלמה ילין
5753777 - 03 תלמה ילין בית ספר תיכון עיוני במגמות אמנותיות