מספר טלפון


5753792 - 03 גרשונוביץ פרידה ורפאל
5753793 - 03 חיה אברהם
5753796 - 03 ליכטנטל אפרת ומשה
5753798 - 03 סולימן סמי
5753799 - 03 קר אפרים