מספר טלפון


5753820 - 03 אורסיני רינטו ופורטונה
5753821 - 03 טרייג'ם דיאמונדס בע"מ
5753822 - 03 נאוי עובדיה
5753823 - 03 לוי יצחק שמאי מקרקעין
5753824 - 03 קרפף דורה וחיים
5753825 - 03 יוסף אברהם
5753826 - 03 בוניש אטל
5753827 - 03 זלכה יחזקאל
5753828 - 03 מיץ חיה וצבי רפד