מספר טלפון


5753840 - 03 ירוסלבסקי יעקב
5753841 - 03 ליפיץ לאה ושמואל
5753842 - 03 יוסטמן בנימין
5753844 - 03 ליבוביץ יהודית ויונה
5753846 - 03 חנה שפיר