מספר טלפון


5753850 - 03 שליט אריאלה
5753852 - 03 שטרן חנה ואליעזר
5753853 - 03 חלפון יהודה
5753854 - 03 שלומיוק קלרה
5753855 - 03 כהן מוטי
5753857 - 03 גליקליך גיזלה ואשר
5753858 - 03 חיים שני