מספר טלפון


5753860 - 03 מתוקי נסים
5753861 - 03 פרייברג דב ואהובה
5753862 - 03 גבעול אילה ואבנר
5753863 - 03 דודל שרה ומיכאל
5753864 - 03 כהן מרדכי ואילנה
5753865 - 03 אדמסקי אברהם
5753866 - 03 שחף חגית ודוד