מספר טלפון


5753870 - 03 מזרחי רחל
5753872 - 03 שהם ברכה
5753873 - 03 דונאייבסקי שמואל
5753874 - 03 קיזל שמשון וחביבה
5753876 - 03 (פקס) יהלומי צויבל (3891) בע"מ
5753877 - 03 שחף דוד
5753878 - 03 אופיר ויעל אייזן
5753879 - 03 אורון פרופ' מיכל ויאיר