מספר טלפון


5753901 - 03 שלרן יהלומים בע"מ
5753902 - 03 אוסה מנסה
5753903 - 03 ארגוב גולי) מוטי)
5753905 - 03 סומך איריס