מספר טלפון


5753950 - 03 גלטשטין אליעזר
5753951 - 03 טויק שאול
5753952 - 03 סטודניק יעקב
5753953 - 03 בקשי אלי
5753954 - 03 אקסן (אנג'לה (חנה
5753956 - 03 (פקס) בר חיים שמואל ואיילת קבלן רשום לתאורת כבישים ורחובות
5753957 - 03 הרץ אסתר
5753958 - 03 גרומן לאה ושמואל
5753959 - 03 בורסת היהלומים