מספר טלפון


5753990 - 03 'פקס'
5753994 - 03 מיכל אייזנברג
5753996 - 03 אלברט עזיזיאן רשל ספרזדה
5753997 - 03 הלביץ אסתר
5753998 - 03 גלעדי חיים
5753999 - 03 דוידמן אלעזר