מספר טלפון


5794670 - 03 גליק אברהם
5794671 - 03 זכריה דן ואסנת
5794673 - 03 טוב דוד שם
5794674 - 03 גולדפישר עדינה
5794677 - 03 קמחי שמואל
5794678 - 03 לוי חנה
5794679 - 03 יעקב ובינה איזן