מספר טלפון


6230000 - 03 טיולי הגליל בע"מ
6230000 - 03 סופר צ'רטר
6230010 - 03 כלל תעופה בע"מ
6230032 - 03 סופר צ'רטר
6230039 - 03 הזמנות מח'
6230044 - 03 הנהלה
6230222 - 03 המסגר הגרא דרך שלמה
6230244 - 03 מרכז עסקים תל אביב איילון
6230555 - 03 מקורות חברת מים בע"מ המשרד הראשי
6230833 - 03 (פקס) מקורות חברת מים בע"מ המשרד הראשי