מספר טלפון


6234000 - 03 חיים אחרים תקשורת ושווק בע"מ
6234005 - 03 מחלקת המנויים
6234020 - 03 מחלקת המודעות
6234023 - 03 דפים אחרים
6234222 - 03 מרכז תמיכה
6234233 - 03 (פקס) מרכז תמיכה
6234234 - 03 אגינקס תקשורת בע"מ