מספר טלפון


6238101 - 03 ראשית הנהלה
6238333 - 03 כור תעשיות בע"מ
6238432 - 03 כור נכסים בע"מ
6238433 - 03 (פקס) כור נכסים בע"מ
6238456 - 03 הנהלה הנהלה כור תעשיות בע"מ
6238457 - 03 הנהלה כור תעשיות בע"מ
6238500 - 03 רוברסאן סטיפנס
6238600 - 03 ליהמן ברדרס בע"מ
6238666 - 03 (פקס) ליהמן ברדרס בע"מ
6238888 - 03 אולפני הבירה ירושלים בע"מ