מספר טלפון


6812030 - 03 אם אדוארד
6812031 - 03 ברטפלד יוליה
6812033 - 03 מירי קטן
6812034 - 03 יוספי רעיה
6812035 - 03 החברה לניהול וולפסון סנטר בע"מ
6812035 - 03 קניון וולפסון סנטר החברה לניהול וולפסון סנטר בע"מ
6812036 - 03 אלמצאריה עוסם
6812037 - 03 (פקס) "אורפז יצרני אופנה בע"מ