מספר טלפון


6812080 - 03 רוזנטל יוסף חברה בע"מ
6812082 - 03 אבו דאוד דאוד מוסך סיטרואן
6812083 - 03 יפת ידידה ושלום
6812084 - 03 בדאה גבריאלה
6812085 - 03 חיים אברהם
6812086 - 03 ירחי טירה
6812087 - 03 גור זאב גליה
6812088 - 03 הורנשטיין אילנה וניסים
6812089 - 03 יעקב אלפסי