מספר טלפון


6812090 - 03 חדד ביליס ואלן
6812091 - 03 מקלט 902
6812092 - 03 חשמה לילה
6812093 - 03 חב"ד כהן שרה וא מעון
6812095 - 03 יחזקאל חביבה וראובן
6812096 - 03 יוסף וחיטר זאב שטרסיברג
6812097 - 03 זוסמן אברהם
6812098 - 03 צור מיכה מעצב