מספר טלפון


6812130 - 03 אסילובה ברוכה
6812131 - 03 בנימיני בנימין ואסתר
6812132 - 03 גיא אביטל
6812133 - 03 בן חמו מאיר
6812134 - 03 בר לב אליהו
6812136 - 03 פור באבא מישל ודורון
6812137 - 03 אמינוב רוזה
6812138 - 03 יסחקוב סטלה ואברהם
6812139 - 03 איבאנוב מריאנה