מספר טלפון


6812150 - 03 לוי אשר
6812153 - 03 "פנורמה אולם חתונות
6812155 - 03 כהן ברוך
6812156 - 03 פרץ יאיר
6812158 - 03 בריכת גורן מרכז הספורט גורן גולדשטיין חב' מוסדות חינוך
6812158 - 03 מרכז הספורט גורן גולדשטיין חב' מוסדות חינוך
6812158 - 03 קרית שלום גורן גולדשטיין
6812159 - 03 אמטאני טברי ואסיה