מספר טלפון


6812290 - 03 האגודה למען ערביי יפו
6812291 - 03 מיכאלי אילן
6812292 - 03 מאפיות אנג'ל אנגל
6812298 - 03 ענבר שווק וסחר תעבורה בע"מ
6812299 - 03 מרלין בע"מ