מספר טלפון


6812301 - 03 שלמה בן יאיר
6812303 - 03 לילית מפעלי תמרוקים בע"מ
6812306 - 03 מאייר דניאל
6812308 - 03 מאיה רבינוב