מספר טלפון


6812330 - 03 בריסי אברהם
6812331 - 03 רביבו עליזה
6812333 - 03 קרית שלום
6812334 - 03 אבולעפיה מאפיה
6812335 - 03 אבולעפיה מאפיה
6812336 - 03 חלילי שאול
6812337 - 03 בדי מיטל חזן עמוס
6812338 - 03 ויינברג גאיה
6812339 - 03 חכר ששון ושושנה