מספר טלפון


6812351 - 03 מרכז קהילתי נוה עופר
6812353 - 03 (פקס) "שראל המפעל הלאומי למתנדבים בישראל
6812354 - 03 אופנה בע"מ קמרון
6812355 - 03 גולני שלמה
6812356 - 03 אינדיה מ ש א פ בע"מ אינדיה יבוא ריהוט
6812356 - 03 מ שא פ בע"מ אינדיה יבוא ריהוט
6812358 - 03 הראל עדי
6812359 - 03 שיוולקס בע"מ