מספר טלפון


6812480 - 03 יוגב צבי
6812481 - 03 גודס שמעון
6812482 - 03 רובינפלד שולמית
6812483 - 03 סביליה לאון
6812484 - 03 יפו יפו יד אליהו
6812485 - 03 שלום יוסף
6812486 - 03 גולני רן
6812487 - 03 זהבי יחזקאל
6812489 - 03 (פקס) אליוף אריה יבואן טקסטיל