מספר טלפון


6812520 - 03 חפר רות
6812521 - 03 (פקס) "סירונית תעשיית בגדי ילדים בע"מ
6812522 - 03 גוטי עבלה
6812523 - 03 הגבעה שבט
6812524 - 03 טכסטיל בע"מ צומת
6812525 - 03 בנימיני שלמה
6812526 - 03 סריקוב וקוריב אביחי ודוד
6812529 - 03 לביא יעל