מספר טלפון


6812540 - 03 חסון חיים
6812541 - 03 מיני קלאב למזון
6812542 - 03 רוזה וצ'רלי אברגל
6812544 - 03 סגל אידי מרקו
6812545 - 03 שאמי מרגלית
6812546 - 03 ונטורה דוד
6812547 - 03 רוזוב אייבסי
6812548 - 03 (פקס) סטודיו ויזוארט
6812549 - 03 ברכה מרים