מספר טלפון


6812601 - 03 לשם את זילברמן ליפוף ותקון שנאים
6812602 - 03 יצחקוב דורה
6812603 - 03 "הצוות מוסך
6812603 - 03 הצוות המשפץ המשפחה (לוט)
6812604 - 03 דוד דבורה
6812605 - 03 אוריין אביבה
6812607 - 03 אופנת טאם טאם בע"מ