מספר טלפון


6812620 - 03 פולליה בית אופנה תמם מלכה
6812622 - 03 (פקס) אנדר טקס בע"מ ביח"ר לסריגה
6812623 - 03 ישראילוב יליושה
6812624 - 03 פדידה פני
6812626 - 03 מזרחי בנימין רואה חשבון
6812627 - 03 בן עזוז שרה
6812628 - 03 (פקס) אלדן הדפסות משי בע"מ