מספר טלפון


6812631 - 03 דביר יצחק וברון מאיר
6812632 - 03 דלאון יהודה
6812633 - 03 גנור צביקה
6812634 - 03 דר קלין ניקוי יבש
6812635 - 03 רפאל אביבה מתפרת אביבה
6812636 - 03 גרינזבורג אביגיל
6812638 - 03 "ורד חומרי גלם לתעשיות נעלים בע"מ
6812638 - 03 שאול ויקטור
6812639 - 03 חושן כל בו