מספר טלפון


6812661 - 03 וקנין מלכה
6812662 - 03 אחים "יזדי עם יד ברכה בע"מ
6812663 - 03 (פקס) חצרות יפו העתיקה
6812664 - 03 "טוקן טוקמצ וב' ורה
6812665 - 03 סריקוב אברש
6812666 - 03 גולשה משה
6812667 - 03 כהן ז'וזפינה
6812668 - 03 פרל אליעזר
6812669 - 03 בל רינת