מספר טלפון


6812670 - 03 רותם רותי
6812672 - 03 בן מיור מדלנה ואברהם
6812673 - 03 מ מ טקסטיל צביאלי מינה
6812674 - 03 בע"מ אי די אם
6812675 - 03 בנימין ומרצדס גיני
6812676 - 03 לוי רונן
6812678 - 03 יוספוב דוידוב אסיה