מספר טלפון


6812680 - 03 יצחקוב גילה
6812681 - 03 רואש יניב
6812682 - 03 גטאס חנא
6812684 - 03 אבו צייה עאדל
6812685 - 03 גלילי אבישי
6812686 - 03 ברזלי דן ורות
6812687 - 03 דפוס קל בע"מ
6812688 - 03 אבוחצירה גסאן