מספר טלפון


6812701 - 03 רחמים יוסף
6812702 - 03 פתח אלברט פחחות וצבע לרכב
6812702 - 03 פחח אלברט ובנו בע"מ
6812703 - 03 אלום אברהמי
6812704 - 03 טביב שלמה
6812705 - 03 רוזה זדה יצחק
6812707 - 03 דוידוב חנן
6812708 - 03 קדם ניר