מספר טלפון


6812710 - 03 סולומון איסר
6812711 - 03 מלייב איליה
6812712 - 03 אל מרטינו" יצרני אופנה
6812714 - 03 לוי אסתר
6812715 - 03 שטמבור אליזבת
6812717 - 03 משומר פחחות רכב
6812717 - 03 משומר יוסי
6812717 - 03 משומר פחחות רכב מוסך
6812718 - 03 מלאי שמעון