מספר טלפון


6812740 - 03 (פקס) קופיטו יוסף ושות' הספקה טכנית
6812742 - 03 יבוא אביזרי אופנה הוליווד
6812743 - 03 צלילי (הבוזוקי (שוקי
6812744 - 03 זיאד שקרא
6812745 - 03 ניאזוב דניאל ופנינה
6812746 - 03 שלמה קריאו
6812747 - 03 כתבי יפתח ורחל
6812748 - 03 שובייאב רפאל
6812749 - 03 קסטיאל אפרים