מספר טלפון


6812830 - 03 נגריה לרהיטים ברדה חיים
6812831 - 03 פולכנצקי ילנה
6812832 - 03 שלו מרדכי
6812833 - 03 סאלווי דייזי
6812834 - 03 זריהן פרוספר
6812836 - 03 פרץ אנואר משה
6812837 - 03 שבתאי בני
6812838 - 03 ברכה יוסף רוזנברג בע"מ
6812838 - 03 קובה יוסף
6812839 - 03 וגיהה גינתאזי