מספר טלפון


6812841 - 03 כרים בסימה
6812842 - 03 שמיר יואל
6812843 - 03 (פקס) גלשני אלמוג בע"מ
6812844 - 03 קליינברגר מרים
6812845 - 03 פרקש אסתר
6812846 - 03 טמבור משה את ניסים ואנונו ניסים
6812847 - 03 יחיא חביבה
6812848 - 03 מרוסיה אברמובה
6812849 - 03 פויסטרו יהושע