מספר טלפון


6812851 - 03 אבו שינדי סמי
6812853 - 03 כהן מריאן רחיצה ידנית
6812854 - 03 מצליח משה
6812855 - 03 שיידר שמעון
6812856 - 03 זיו עופר
6812857 - 03 מזרחי את שרקה בימל למקררים מסחריים
6812858 - 03 שולמן מייקל
6812859 - 03 מרגייה פדיה