מספר טלפון


6812860 - 03 וקנין יהודית
6812861 - 03 לוי תדהר
6812862 - 03 וקסמן דב
6812863 - 03 גילור שמואל
6812864 - 03 משעלי עליז
6812865 - 03 נקודת מפנה תעשיות תוכנה בע"מ ברוד דיגיטל
6812866 - 03 דבלה פורטונה
6812867 - 03 צבעוני עבודות חשמל בע"מ
6812868 - 03 קרית היוצרים בע"מ מבנים להשכרה