מספר טלפון


6812870 - 03 שלמין עידו
6812871 - 03 שמעון ניניו
6812874 - 03 מסעדת שער 1 מסעדה
6812875 - 03 שרה לוי
6812877 - 03 חלפון עופר וארונה