מספר טלפון


6812880 - 03 ביטאר לופנה
6812883 - 03 (פקס) צבעוני עבודות חשמל בע"מ
6812884 - 03 אמ די אמ איי מיוזיק בע"מ
6812887 - 03 היוצרים בע"מ קרית
6812888 - 03 שקיר סועד