מספר טלפון


6812904 - 03 שמש דורי
6812906 - 03 לקה בע"מ ציפוי והברקת נייר קרטון
6812907 - 03 קרית היוצרים בע"מ