מספר טלפון


6812912 - 03 אשרף פיאס אלמגרבי
6812914 - 03 בוזגלו יוסי יוניק
6812916 - 03 פרידמן יצחק
6812917 - 03 אבו ראס סלים
6812919 - 03 סוקטיק פאיז