מספר טלפון


6812932 - 03 וילנסקי דן
6812933 - 03 ארנקי שנטל" קובט שלמה"
6812935 - 03 סיטין הלנה
6812936 - 03 נכטיילר שלמה
6812938 - 03 'פקס'
6812939 - 03 בכר בורגר נטע וקרן שטיינר