מספר טלפון


6812940 - 03 חן אליהו
6812941 - 03 רובינפלד טקסטיל
6812942 - 03 חיא עדאללה
6812943 - 03 סטל מוחמד
6812945 - 03 לוי פליקס
6812946 - 03 (פקס) רובינפלד טקסטיל