מספר טלפון


6812950 - 03 דאוד שרה
6812951 - 03 זחר יצחק
6812953 - 03 מרכוס רפי
6812954 - 03 אבו סרארי יוסף
6812956 - 03 פתחוב ליליאן
6812957 - 03 אבו קעוד חסן
6812959 - 03 טורבו טקסטיל בע"מ