מספר טלפון


6812981 - 03 'פקס'
6812982 - 03 איסחקוב רפאל
6812983 - 03 רפאל וליז מגנס
6812984 - 03 קבוב הלאל
6812985 - 03 ספקטור שמעון
6812987 - 03 מנצר חגי
6812988 - 03 דפוס זיידמן בע"מ
6812989 - 03 אלבס יעקב