מספר טלפון


6824002 - 03 כהן רפאל
6824003 - 03 כריכית א א מורן תעשיות בע"מ
6824004 - 03 לזר ירוחם
6824005 - 03 דקלו יוסף קבלן בנין
6824006 - 03 דוידסון מיכאל ונימרוד צפרה
6824007 - 03 רומנו דליה ויצחק
6824008 - 03 גליקשטיין גרשון